Page 6 - Gaztka 01.2020
P. 6

Silano              Reforcore                 Opak
   Silan do porcelany, cera-     Prefabrykowana matryca z żywicy epok-   Światłoutwardzalny,
   miki, włókien szklanych      sydowej i włókna szklanego wskazana do  nieprzezierny materiał
                    bezpośredniej odbudowy estetycznej rdzenia  maskujący
                    zęba w oparciu o wkłady bezpośrednie oraz
                    z włókna szklanego.


                    wkład/odbudowa na
                    jednej wizycie
   Gotowy do użycia

                    Zastosowanie:
                    Odbudowa zęba podczas jednej wizyty w oparciu o wkła-
                    dy bezpośrednie oraz wkłady z włókna szklanego.
                    Dostępne opakowania:
                    934 Mini Kit Anterior – 9 matryc do zębów przednich Wysoka
                                         nieprzezierność
   Oferta specjalna         935 Mini Kit Pre-molar – 9 matryc do zębów przed-
   Przy zakupie 2 opako-         trzonowych              Dostępne opakowania:
   wań – rabat 10%
   *Cena za 1 op. 67,50 zł      1 op./9 szt. Anterior lub Posterior – 120 zł 493 B 0.5 – strzykawka 1.5 g 50 zł
                    * Reforcore 9 szt. Anterior + 9 szt. Posterior – 198 zł
          Butelka 5 ml 75 zł                      494  A3 – strzykawka 1.5 g 50 zł

   Aplik               Moldex                  Impression tray
   Mikroaplikatory do precyzyjnych aplikacji Jednorazowe łyżki częściowe   Nadające się do sterylizacji plastikowe łyżki wyci-
                                         skowe na pełny łuk


                    Jednoczesne
                    odwzorowanie
                    dwóch łuków
   Dostępne w 3
   rozmiarach                                 Bardzo dobre utrzymanie masy
                    Zastosowanie:               wyciskowej na łyżce
   Zastosowanie:          Do pobierania wycisku dolnego i górnego jednocześnie
   Precyzyjna aplikacja płynów, maści, żeli oraz do rejestracji zgryzu    Dostępne opakowania:
                                         210 Zestaw 8-łyżek, 4 górne (S1, S2,  53 zł
   Dostępne opakowania 100 szt.:   Dostępne opakowania:              S3, SP, 4 dolne (L1, L2, L3, LP)
   120 Rozmiar regular (zielony)  20 zł 250 Asortyment 12 szt. (do zębów przed- 39 zł 219 Refill 1 – 2 sztuki (S1, L1) 16 zł
   122 Rozmiar fine (niebieski)  20 zł nich, do zębów bocznych)       220 Refill 2 – 2 sztuki (S2, L2) 16 zł
   124 Rozmiar super fine (biały)  20 zł 251 12 szt. do zębów przednich 39 zł 221 Refill 3 – 2 sztuki (S3, L3) 16 zł
                    252 12 szt. do zębów bocznych 39 zł   222 Refill 4 – 2 sztuki (S4, L4) 16 zł
   Przy zakupie 400 szt. – rabat 10 %

  Endodontic ruler       Intermedium         Endometric         Multi-use tips

  Plastikowa linijka do mierzenia dłu- Linijka do kalibracji ćwieków  Pojemnik na isntrumenty endo- Elastyczne końcówki do aplikacji
  gości instrumentów kanałowych gutaperkowych i przygoto- dontyczne nadający się do steryli- płynów, leków kanałowych i koszulek
                 wania ćwieków pośrednich   zacji z wymiennymi wkładami dziąsłowych. Nadają się do dezyn-
                                              fekcji preparatami na bazie alkoholu
                                              (do 70%)
                                              Opakowanie: 20 szt.

                  Precyzyjny pomiar      Bezpieczne dla Ciebie i Twoich
   Nadaje się do sterylizacji  Nadaje się do sterylizacji  instrumentów kanałowych
                               Dostępne opakowania:
                               800 Pojemnik + 30 wkładek
  Dostępne opakowania:     Dostępne opakowania:    802 Uzupełnienie – 50 szt. wkła-
  850 1 linijka        854 1 linijka          dek do pojemnika – 19 zł
            20 zł            75 zł            37 zł            28 zł


   6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11