Page 2 - Gaztka 01.2020
P. 2

A CTIVE NO ISE CANCELLING EARPLUGS
                   Chroń swój słuch lub zapobiegaj utracie słuchu
   Chroń słuch!
  • QuietOn - produkt zoptymalizowany specjalnie dla
   dentystów
  • Certyfikowana ochrona słuchu EN352
  • Skuteczna redukcja szumów o niskiej i wysokiej
   częstotliwości o 40 dB
  • Mowa jest słyszalna, co umożliwia komunikację
   z pacjentem i personelem
  • Redukcja stresu pacjentów
  • 50 godzin pracy baterii, ładowanie - 1 godzina

   Quieton świetnie radzi sobie z dźwiękami o niskiej i wysokiej
   częstotliwości, wydawanymi – nawet jednocześnie – przez
   urządzenia takie jak ślinociąg i skaler ultradźwiękowy.
   Dźwięk ludzkiej mowy ma średnią częstotliwość, i w związku
   z tym, że redukcja jest w tym obszarze nieznaczna, możliwa
   jest swobodna komunikacja z pacjentem i personelem.
   Aby zapobiec uszkodzeniom słuchu, zredukować stres zwią-
   zany z ekspozycją na hałas i zapewnić dobre samopoczucie
   pacjentom i sobie, wybierz QuietOn, a będzie ci on towarzy-
   szył przez lata.


           Jako dentyści ciągle jesteśmy narażeni na trudne do zniesienia hałasy. Ssak, ślinociąg, turbina te wszystkie dźwięki atakują nas w codzien-
           nej pracy. Moje ostatnie odkrycie to słuchawki QuietOn, które elektronicznie odcinają niepożądane dźwięki gabinetu stomatologicznego.
           Dzięki nim codzienne zabiegi stają się przyjemniejsze a hałas nie przeszkadza.

           Lek. dent. Grzegorz Witkowski   2
   1   2   3   4   5   6   7