Page 15 - Gaztka 01.2020
P. 15

Ketac™ Universal Aplicap                 Ketac™ Universal Aplicap
   Glasjomerowy materiał do wypełnień.
   Opakowanie: 50 szt. Mix kolorów 60085
                  +                     • Jednoetapowa proce-
                      dura – bez konieczności
    Kup pakiet            • Nieprzerwanie uwalnia  A otrzymasz za 1 zł
                      przygotowania ubytku,
                      pokrywania lakierem lub
                      naświetlania
                      fluor przez 24 miesiące                                    Mix kolorów 60085    zestaw 989 zł

   Ketac™ Universal                     Ketac™ Universal
   Glasjomerowy materiał do mieszania ręcznego.
   Opakowanie: 12,5 g proszku i 8.5 ml płynu
                +     • Wypełnienia tymczasowe
    Kup pakiet            • Ubytki przyszyjkowe  A otrzymasz za 1 zł

                     • Lakowanie bruzd
                     • Wypełnienia w zębach
                      mlecznych
                     • Jako podkład do wypeł-
                      nienia   RelyX Unicem 200          • Wypełnienia klasy I i II Protemp™ 4        zestaw 359 zł
       Samoadhezyjny cement kompozytowy w             Materiał do bezpośredniego wykonywania tymczasowych koron
       strzykawce samomieszającej przeznaczo-           i mostów
       ny do osadzania prac protetycznych.            • Materiał do uzupełnień tymczasowych Protemp™ 4 jest bis-a-
       Doskonała siła łączenia do różnych mate-          krylowym kompozytem do tworzenia wytrzymałych uzupełnień
       riałów                           o wyśmieni-
      • Najwyższy stopień neutralizacji pH po 24         tych walorach
       godzinach              +           estetycznych.
                                    Gładka, lśniąca
      • Łatwe usuwanie nadmiarów
    Kup pakiet • Wytrzymały, toleruje wilgoć         A otrzymasz za 1 zł • Całkowity
      • Optymalna konsystencja
                                    powierzchnia
                                    nie wymaga
      • Dostępne kolory A2, A3, Transparentny
                                    polerowania ani
                                    glazurowania.
                                    czas wiązania
                                    w jamie ustnej
                                    wynosi jedynie
                                    pięć minut        zestaw 779 zł
   Protemp™ 4                        Protemp™ 4 lub 3M Dispenser

       Materiał do bezpośredniego wykonywania tymczasowych koron
       i mostów
      • Materiał do uzupełnień tymczasowych Protemp™ 4 jest bis-a-
       krylowym kompozytem do tworzenia wytrzymałych uzupełnień
       o wyśmienitych walorach estetycznych. Gładka, lśniąca po-
       wierzchnia nie wymaga polerowania ani glazurowania.
      • Całkowity czas wiązania w jamie ustnej wynosi jedynie pięć minut A otrzymasz za 1 zł
    Kup pakiet           +                        lub                                                 zestaw 728 zł

   Produkty za 1 zł dosyłane są z biura 3M
                                                         15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20