Page 12 - Gaztka 01.2020
P. 12

Cleansept 20+        Cleansept 22+        Cleansept 25+        Cleansept 28+

   Gotowy  do  użycia  preparat  Nie zawierające czwartorzędowych  Gotowy do użycia preparat w postaci  Koncentrat środka do dezynfekcji
   bez aldehydowy do dezynfekcji  środków amonowych chusteczki do  pianki nie zawierający aldehydów,  powierzchni  zmywalnych  oraz
   powierzchni wyrobów medycznych  dezynfekcji powierzchni wyrobów  fenoli, chloru, jodoformu, alkoholu powierzchni urządzeń medycznych
   zwierający w składzie mniej niż  medycznych o bardzo szerokim  do szybkiej (60 sek) dezynfekcji  takich  jak  podłogi  gabinetów
   50% alkoholu o bardzo szerokim  spektrum działania w bardzo krótkim  powierzchni wyrobów medycznych  zabiegowych o wysokiej skuteczności,
   spektrum działania w bardzo krótkim  czasie 60 sek.  wrażliwych na alkohol.    b. niskim stężeniu 1%,  działający
   czasie 60 sek.                                    w krótkim czasie (15 min).
                                              Nie zawiera aldehydów, chloru, fenoli,
                    Uzupełnienie (Classic lub Lemon)          jodoformu. Nie wiąże białek.
                     120 szt. – 17.90 zł
         750 ml – 27 zł  BOX (Classic lub Lemon 120szt.) – 21 zł

     2.5L – 75 zł + krem za 1zł       Promocja
     5L –129 zł + krem za 1zł  12 x refill + 1x BOX – 214 zł      2.5L – 89 zł        2.5L – 91 zł

   Cleansept 30+        Cleansept 34+        Cleansept 44+        Vaccucid


  60sek.
                           3%   Gotowy do użycia preparat o bardzo  Koncentrat  środka  o  silnym  44+     Mycie i dezynfekcja oraz usuwanie
   szerokim  spektrum  działania  i szerokim spektrum działania,   Koncentrat środka o wysokich  kamienia  w  stomatologicznych
   w bardzo krótkim czasie (60 sek)  niskim stężeniu 3%  do dezynfekcji  właściwościach  czyszczących  systemach ssących. Kompatybilny
   przeznaczony        instrumentów        rozpuszczający krew i albuminę  z różnymi systemami ssącymi. Nie
   do dezynfekcji wierteł i gumek  również  w  myjniach  przeznaczony  do  oczyszczania  wytwarza piany.
   polerskich.  Nie  wymaga  ultradźwiękowych.  Nie  zawiera  systemów ssących. Nie zawiera  Ekonomiczny roztwór 2%
   spłukiwania. Nadaje się do myjni  aldehydów, fenoli, chloru, jodoformu,  aldehydów, nie pieni się.  Czas działania 15 min.
   ultradźwiękowych.      nie wiąże białek.                    Nie zawiera aldehydu, fenolu ani chloru
   2.5L - 71 zł
                                              Opakowanie 5l – 195 zł
                        2.5L – 125 zł                Vacucid 5l + Systematic – unikalny
                                              sposób dozowania, kompatybilny z
          2.5L – 71 zł        5L – 230 zł         2.5L – 95 zł  różnymi średnicami węży ssaków
                                              i ślinociągów – 310 zł

   12
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17